Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Yatırım Amacı / Stratejisi

Şirket'in stratejisi, geliştirilmekte olan gayrimenkul projelerine erken safhalarda yatırım yaparak projelerdeki yüksek getiriden yatırımcısını vergiden muaf olarak yararlandırmaktır. 

Portföy, Alarko Arazi Geliştirme Grubu'nun geliştirdiği konut projeleri ağırlıklı olmak üzere, çeşitli gayrimenkullerden oluşacaktır. Şirket, projelerin gelişiminde Alarko Şirketler Topluluğu ile olan yakın temasını sürdürerek portföydeki birimlerin satış stratejisini ve zamanlamasını en uygun şekilde yapabilecektir.

Şirket Yönetim Kurulu ve üst yönetiminin çoğunluğu ilgili SPK tebliği hükümleri de göz önüne alınarak Alarko Şirketler Topluluğu mensuplarından ve grup dışından iki aday ile oluşmaktadır. Halka arz edilen hisse senetleri dahil olmak üzere şirketin bütün hisse senetleri şirketin temettü dağıtımında eşit haklara sahiptir. Şirket, temettü dağıtım politikasını, yatırımları, büyümeyi ve pazar geliştirme çalışmalarını göz önüne alarak, Türk Ticaret Kanunu, şirket ana sözleşme esasları ve SPK mevzuatına uygun olarak belirleyecektir.